Chat with us, powered by LiveChat Privacy- & Cookieverklaring - Conscious Hotels

Privacy

1.  Waarom deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor de verwerking van jouw (de gast) persoonlijke gegevens door Conscious Hotels. Conscious Hotels vindt jouw privacy erg belangrijk en gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Conscious Hotels handelt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving.

Als je onze websites (of subdomeinen) (de “Website”) bezoekt, een reservering maakt, contact met ons opneemt, producten van ons koopt of een van onze hotels bezoekt, verzamelen we persoonlijke gegevens van en over je. In deze Privacyverklaring kun je lezen welke gegevens we verzamelen en met welk doel deze persoonlijke gegevens door Conscious Hotels worden verwerkt. Verder kun je lezen welke rechten je hebt onder de geldende gegevensbeschermingswetgeving.

2. Wie verwerkt jouw persoonlijke gegevens?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door of namens:
a. de rechtspersonen die een hotel van het merk Conscious beheren; zie de lijst van onze Conscious Hotels en rechtspersonen die deze hotels beheren (Conscious Hotel Museum Square BV, Conscious Hotel Vondelpark BV, The Tire Station BV, Conscious Hotel Westerpark BV)
b. Conscious Hotels B.V., een besloten vennootschap met wettelijke registratie in Nederland, met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, en een kantoor op het adres Silodam 256, (1013 AS) Amsterdam, Nederland. Conscious Hotels B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248584.

3. Aanspreekpunt

Voor het leveren van hoteldiensten en aanverwante diensten/producten, zal/zullen het/de door jou gekozen Conscious Hotel(s) fungeren als gezamenlijke gegevenscontroller(s) voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens.

Elk Conscious Hotel is een overeenkomst aangegaan om hun respectievelijke verplichtingen te bepalen om te voldoen aan gegevensbeschermingswetgeving. Wij zijn jouw aanspreekpunt voor alle vragen en verzoeken over het verwerken van je persoonlijke gegevens en wij zijn geautoriseerd om gegevensverwerkingsovereenkomsten aan te gaan met derde partijen namens elk Conscious Hotel. Als een Conscious Hotel persoonlijke gegevens alleen voor eigen gebruik verwerkt, fungeert dit hotel als enige controller voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens.

4. Welke persoonlijke gegevens verwerken we en waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

In welk Conscious Hotel je ook verblijft, jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in (i) gecentraliseerde systemen die worden beheerd door Conscious Hotels en die toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers van Conscious Hotels; en (ii) lokale systemen die alleen worden beheerd door het/de betreffende Conscious Hotel(s). We willen je beter leren kennen om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Want we zien je graag terug in een van onze hotels. We verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens op twee verschillende momenten: (i) voordat je besluit in een van onze hotels te overnachten; en (ii) wanneer je in een van onze hotels overnacht of hebt overnacht.

i. Voordat je besluit in een van onze hotels te overnachten
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we informatie over hoe je de website gebruikt. Het gaat om informatie die je ons zelf verstrekt en informatie die we verzamelen over je gedrag. Dit kunnen ‘persoonlijke gegevens’ zijn onder de geldende wetgeving. We gebruiken deze informatie om je (persoonlijke) aanbiedingen te sturen, zowel via onze website als via advertenties op andere websites die je bezoekt. De informatie over jouw gebruik van de website bestaat uit https-headerinformatie die je browser naar onze webserver doorstuurt, informatie die we verzamelen door middel van cookies en statistieken die laten zien welke pagina’s je hebt bezocht op onze Website.

ii. Wanneer je in een van onze hotels overnacht of hebt overnacht
Als je een reservering maakt, hebben we, afhankelijk van je reservering, jouw naam, jouw (e-mail)adres, jouw telefoonnummer, de datums van je verblijf en creditcardgegevens of andere betaalinformatie nodig. We gebruiken deze persoonlijke gegevens om jouw reservering te verwerken, voor facturering en om met je te communiceren over je reservering. Als je in een van onze hotels verblijft, verzamelen we persoonlijke gegevens over jouw voorkeuren, de diensten die je gebruikt en de locatie.

Overzicht van activiteiten op moment (i) en (ii)
We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken op elk van de hierboven beschreven momenten. Voor de duidelijkheid hebben we een overzicht voor je gemaakt van de activiteiten waarvoor we je persoonlijke gegevens verwerken en de bijbehorende wetgeving op basis waarvan we deze gegevens mogen verwerken:

Doel/activiteit
a. Om te beginnen bewaren we alle persoonlijke gegevens die je met ons deelt in onze systemen. Dit is voor administratieve doeleinden.
Wettelijke basis:
• toestemming (indien vereist)
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan

b. Onder verschillende jurisdicties en/of plaatselijke gemeentelijke regelingen zijn we wettelijk verplicht om je te vragen ons bepaalde informatie te geven als je in een Conscious Hotel aankomt. Dit kan informatie zijn zoals geboortedatum, nationaliteit, woonplaats, aankomstdatum en beroep.
Wettelijke basis:
• voldoen aan wettelijke verplichtingen

c. Als je aankomt in een Conscious Hotel, moeten we je identiteit verifiëren. Daarvoor gebruiken we jouw paspoort of een ander identiteitsbewijs. We bewaren geen kopie van je paspoort, tenzij dit wettelijk is toegestaan.
Wettelijke basis:
• het aangaan of uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

d. We bewaren gegevens van jouw gebruik van de systemen in de hotelkamer om ervoor te zorgen dat deze goed werken. Deze gegevens worden door ons 24/7-supportteam gebruikt om preventieve en reactieve ondersteuning te bieden.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

e. We bewaren je persoonlijke gegevens in onze database(s), ook nadat jouw transactie is voltooid en nadat je in een van onze hotels hebt overnacht, zodat we kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht en we in de toekomst contact met je kunnen opnemen en je weer kunnen verwelkomen.
Wettelijke basis:
• voldoen aan wettelijke verplichtingen
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen rechtmatige belang of dat van een derde partij

f. We verwerken je reservering, ongeacht hoe je deze hebt gemaakt (direct via onze website of via een derde partij, zoals een (online) reisbureau).
Wettelijke basis:
• het aangaan of uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan

g. We maken een eenvoudig, algemeen profiel van je aan op basis van de informatie die je via publieke bronnen op internet hebt gepubliceerd. We gebruiken geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens die we verzamelen of afleiden tijdens je verblijf of via publieke bronnen op internet.
Wettelijke basis:
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

h. We sturen je via e-mail, telefoon of andere media aanbiedingen en bieden je diensten en producten die je bij ons hebt aangevraagd of waarvan we denken dat ze interessant voor je zijn. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief met aanbiedingen en nieuws over Conscious Hotels en onze partners. We sturen de nieuwsbrief naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je afmelden via de link die in elke nieuwsbrief staat.
Wettelijke basis:
• toestemming (indien vereist)
• het aangaan of uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

i. We gebruiken jouw creditcardgegevens of andere betaalgegevens voor facturering.
Wettelijke basis:
• het aangaan of uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan

j. Als je in onze parkeergarage wilt parkeren, dan kunnen we je om het kenteken van jouw vervoermiddel vragen zodat we je toegang kunnen geven tot de parkeergarage.
Wettelijke basis:
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan

k. In verband met veiligheid en het tegengaan van piraterij verzamelen we (meta)gegevens over jouw gebruik van onze wifi-diensten (zoals IP-adres, het MAC-adres van je apparaat, de verbindingen die je hebt gemaakt, locatie, enzovoort). We verzamelen geen informatie over de inhoud van het internetverkeer.
Wettelijke basis:
• toestemming (indien vereist)
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

l. We verzamelen automatisch gegenereerde gegevens voor statistische (onderzoeks)doeleinden. Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien hoe goed onze diensten werken. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, maar alleen als dit wettelijk is toegestaan of als deze gegevens niet tot jou kunnen worden herleid.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

m. We houden informatie bij over jouw aankopen voor het geval je in de toekomst nog een keer gebruikmaakt van een Conscious Hotel.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen rechtmatige belang of dat van een derde partij

n. We houden jouw gebruik van onze (online) diensten of die van onze partners bij en slaan deze gegevens op. Dit doen we door middel van cookies of via andere methoden. Met behulp van cookies kunnen wij en anderen je browse-gedrag volgen. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.
Wettelijke basis:
• toestemming (indien vereist)
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

o. We adverteren en marketen ons merk, ons bedrijf, onze partners, onze diensten en/of producen zowel online als offline, eventueel via derde partijen. Hiervoor maken we gebruik van je contactgegevens, informatie over jouw verblijf in een Conscious Hotel en informatie die we hebben verzameld via cookies.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

p. We doen ons uiterste best om zowel de informatie die we opslaan als onze voorzieningen, (IT-)systemen en gebouwen optimaal te beveiligen door middel van encryptie, fysieke beveiligingsmaatregelen, wachtwoorden, bedrijfsprocedures en -beleid en professionele IT-ondersteuning. In deze context kunnen persoonlijke gegevens door Conscious Hotels en zijn vendors worden verwerkt.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

q. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat onze diensten en voorzieningen (hotels) worden gebruikt voor illegale doeleinden van welke aard dan ook. In deze context kunnen persoonlijke gegevens door Conscious Hotels en zijn vendors worden verwerkt, bijvoorbeeld door middel van CCTV-bewaking.
Wettelijke basis:
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

r. We voeren activiteiten uit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, claims van derde partijen of verzoeken van overheidsinstanties, zoals (i) verplicht opslaan/bewaren van bepaalde gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek; (ii) verzoeken van derde partijen om toegang tot informatie; (iii) alle andere instructies van derde partijen, zoals toezichthoudende autoriteiten, met betrekking tot gegevensverwerking.
Wettelijke basis:
• toestemming (indien vereist)
• het aangaan van een contract of het uitvoeren van een contract dat je met ons bent aangegaan
• voor ons eigen legitieme belang of dat van een derde partij

5. Jouw rechten

Recht om toestemming in te trekken
Als we gegevens van jou verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je wettelijk het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. We stoppen dan met het verwerken van deze gegevens.

Recht op inzage van jouw gegevens 
Als je wilt weten welke persoonlijke gegevens we over je hebben verzameld of over je verwerken, dan kun je een kopie van jouw persoonlijke gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@conscioushotels.com. We zullen je vragen om jezelf te identificeren. We kunnen je alleen een kopie sturen van jouw persoonlijke gegevens in zoverre hiermee niet de rechten en vrijheden van anderen (kunnen) worden aangetast.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens, en beperking van verwerking
Als je denkt dat onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens onjuist, onnauwkeurig, onwettelijk, buitensporig, onvolledig of niet langer relevant is of als je denkt dat jouw gegevens langer dan nodig worden bewaard, kun je ons vragen deze persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen, of de verwerking te beperken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@conscioushotels.com.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens, die je met ons hebt gedeeld, van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, in overeenstemming met artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op bezwaar 
Je hebt het wettelijke recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen, op basis van jouw specifieke persoonlijke situatie, tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens. Dit bezwaar kan wettelijk zijn gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (i.e. het uitvoeren van een taak in het publieke belang; het doel van onze legitieme belangen of die van een derde partij), inclusief profiling op basis van deze bepalingen [zie het schema onder artikel 4 van deze Privacyverklaring]. We stoppen alleen met de verwerking als dit vereist is volgens artikel 21(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt bovendien het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing door (i) je af te melden via de optie die we hiervoor aanbieden in de betreffende boodschap (bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief); of (ii) door een e-mail te sturen naar privacy@conscioushotels.com. Voor de duidelijkheid: onder voorbehoud van het voorgaande kunnen we je altijd berichten sturen die niet gelden als direct marketing.

Algemene informatie met betrekking tot alle verzoeken en vragen
Als je jouw rechten, zoals uitgelegd in dit artikel, wilt uitoefenen, moet je dit doen volgens de wetgeving die van toepassing is, met name artikel 15, 16, 17, 18, 20 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, als en wanneer deze van toepassing is. We nemen jouw verzoek of vraag alleen in behandeling in het kader van onze verplichtingen volgens de geldende verplichte gegevensbeschermingswetgeving. Niets in deze Privacyverklaring is bedoeld om je rechten te bieden die verdergaan dan of een aanvulling vormen op je rechten als onderwerp van de gegevens onder de geldende verplichte gegevensbeschermingswetgeving.
We doen alles wat redelijk mogelijk is om binnen een maand op je verzoek of vraag te reageren. We hebben het recht om deze termijn met nog eens twee maanden te verlengen als de complexiteit van de situatie dit vereist. Als jouw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we je ofwel (i) kosten in rekening brengen; ofwel (ii) weigeren jouw verzoek in behandeling te nemen. We kunnen je ook kosten in rekening brengen voor extra kopieën in het geval van verzoeken om toegang tot jouw gegevens. Als we besluiten niet aan je verzoek te voldoen of je vraag niet te beantwoorden, geven we de redenen hiervoor aan in ons antwoord.

6. Bescherming en opslag van jouw gegevens

We doen al het redelijk mogelijke, en zullen dit blijven doen, om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging of enige vorm van onwettig gebruik. Waar mogelijk worden je persoonlijke gegevens versleuteld en opgeslagen op een Virtual Private Server die is beveiligd met de nieuwste beveiligingsmaatregelen. Toegang tot jouw persoonlijke gegevens is beperkt tot zo min mogelijk personen. We bewaren jouw persoonlijke gegevens gedurende de termijn die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Dit is normaal gesproken 2 jaar, tenzij een langere periode wettelijk is vereist of toegestaan (dit is meestal het geval als het gaat om onze verplichtingen volgens de belastingwetgeving).

7. Cookies

De Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. De gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies kunnen persoonlijke gegevens zijn. We gebruiken de gegevens die op deze manier worden verzameld voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Cookieverklaring

In deze Cookieverklaring leggen we uit welke cookies we opslaan op jouw apparaat als je de domeinen in Bijlage I bezoekt (naar deze domeinen worden hierna verwezen als de “Website”) en hoe we de informatie gebruiken die we via deze cookies verzamelen. Lees deze Cookieverklaring zorgvuldig.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die naar jouw browser worden gestuurd als je een website bezoekt. Deze bestanden worden op de harde schijf of in het geheugen van je computer, mobiele telefoon, laptop of tablet (“je Apparaat”) opgeslagen. De browser kan deze informatie terugsturen als je onze Website weer bezoekt. De cookies die via onze Website worden opgeslagen, zijn niet schadelijk voor je Apparaat of voor andere bestanden die op je Apparaat zijn opgeslagen.

Welke cookies gebruikt Conscious Hotels en voor welk doel?

Conscious Hotels maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om jou de diensten aan te bieden die je hebt aangevraagd. Technische cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je de verschillende pagina’s van een website kunt bezoeken zonder dat je steeds opnieuw hoeft in te loggen en ze onthouden wat je in je winkelmandje hebt geplaatst of welke gegevens je hebt ingevuld op (bestel)formulieren op onze Website. Sommige van deze cookies worden tijdelijk op je Apparaat opgeslagen. Ze worden automatisch verwijderd zodra jij jouw browser sluit. De informatie die wordt verzameld via deze sessiecookies wordt gebruikt om je online gedrag in kaart te brengen tijdens een bezoek aan onze Website. Met deze informatie kunnen we je gebruikerservaring verbeteren en onze Website aanpassen aan de behoeften van onze gebruikers. Conscious Hotels kan ook cookies gebruiken die langere tijd op je Apparaat worden opgeslagen. Deze permanente cookies zorgen ervoor dat je Apparaat wordt herkend als je onze Website weer bezoekt. Ten slotte kan Conscious Hotels trackingcookies op je Apparaat opslaan, als je hiervoor toestemming hebt verleend. Deze cookies worden alleen gebruikt voor retargeting.

Aanvullende trackingtechnieken

Conscious Hotels leest ook informatie van je browser en je Apparaat zonder dat er cookies worden opgeslagen. Op deze manier verzamelt Conscious Hotels de (technische) eigenschappen van de apparatuur en software die je gebruikt, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, je tijdzone en de grootte van je scherm.

Cookies van derde partijen

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen onze partners die in Bijlage II van deze verklaring staan, ook cookies op je Apparaat opslaan als je onze Website bezoekt. We hebben geen controle of invloed op hoe derde partijen de informatie gebruiken die ze via deze cookies verzamelen.

Combineren van informatie met andere bronnen dan cookies

Informatie die via een cookie of een vergelijkbare techniek is verzameld, kan persoonlijke gegevens bevatten. We kunnen deze persoonlijke gegevens aanvullen met informatie die je via publieke bronnen hebt gepubliceerd, met name sociale media, en met gegevens die we van derde partijen hebben gekregen, in zoverre dat deze informatie voor ons relevant is om jou beter te leren kennen.

Sociale plug-ins

Onze Website is gekoppeld aan verschillende sociale media, waaronder (maar niet beperkt tot) Facebook, Twitter, Foursquare, YouTube en Google+. Via deze sociale plug-ins kun je informatie met anderen delen en aan anderen aanbevelen. De plug-ins slaan functionele cookies van derde partijen op je Apparaat op. Deze cookies worden gebruikt om je ervaring op sociale media te optimaliseren. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen er ook trackingcookies van derde partijen worden opgeslagen om jouw online gedrag op verschillende websites te volgen en een profiel van jouw online gedrag samen te stellen.

Intrekken van jouw toestemming

Als je toestemming hebt gegeven om bepaalde cookies op te slaan en te lezen, kun je deze toestemming op elk moment intrekken door in jouw browser cookies uit te zetten en/of alle cookies uit jouw browser te verwijderen.

Privacyverklaring

Informatie die via een cookie of een vergelijkbare techniek op onze Website is verzameld, kan persoonlijke gegevens bevatten. Op de verwerking van deze persoonlijke gegevens is de Privacyverklaring van Conscious Hotels van toepassing.

Wijzigingen

Houd er rekening mee dat deze Cookieverklaring af en toe kan worden aangepast.

8. Geldende wetgeving

De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland heeft de bevoegdheid over de persoonlijke gegevens die Conscious Hotels verwerkt.

De verwerking van persoonlijke gegevens door Conscious Hotel(s) valt onder de Nederlandse wetgeving, inclusief, sinds 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De geldende Nederlandse wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn onder voorbehoud van eventuele bepalingen die van toepassing kunnen zijn voor bepaalde verwerkingsactiviteiten onder verplichte lokale gegevensbeschermingswetgeving.

9. Algemeen

Heb je nog vragen over deze Privacy- en Cookieverklaring? Stuur dan een e-mail naar privacy@conscioushotels.com.

We hebben ons best gedaan om in deze Privacyverklaring uit te leggen hoe we jouw persoonlijke gegevens verwerken en welke rechten je hebt. We zullen deze Privacyverklaring af en toe aanpassen om ervoor te zorgen dat hij actueel is. Bekijk deze Privacyverklaring altijd op onze Website, zodat je zeker weet dat je de meest recente versie bekijkt.

Laatst bijgewerkt: juli 2019

Bijlage I – Domeinen van Conscious Hotels

conscioushotels.com
stickyfingers.nl
restaurantmoer.nl
barkantoor.nl
consciouscafe.com
consciousjobs.nl

Bijlage II – Derde partijen die cookies aanbieden

Adnxs.com
Adsrvr.com
Agkn.com
Company-target.com
Cpx.to
Crwdcntrl.net
Ctnsnet.com
Doubleclick.net
Eyeota.net
Facebook.com
Google-analytics.com
Livechatinc.com
Mathtag.com
Ml314.com
Rfihub.com
Rlcdn.com
Semasio.net
Sharethis.com
Tag.crsspxl.com
Tapad.com
Tynt.com
Wix.com

This cookie policy has been generated by the Cookie policy generator of CookieFirst.

This cookie policy has been created and updated by the CMP Cookies of CookieFirst / DPO as a Service

Boek een kamer